10. března 2020  09:30 – 11:00

KLUP – Klub pohody pro seniory

Nejde o gramatickou chybu, ale o vyjádření, že se senioři scházejí dopoledne v 9.30 každé druhé úterý v měsíci jako Klub pohody. Těm, kteří bydlí opodál, se zajišťuje odvoz. Setkávání bývají neformální, s různou programovou náplní, s možností sdílet své názory a podílet se na programu. Lidé si mohou také spolu popovídat. Neformálnost podtrhuje i pravidelné pohoštění, které ochotné sestry připravují. Zván je každý.

Kontakt
Pavel Javornický, pavel.javornicky@cb.cz, 722 948 196

Detaily

Začátek:
10. března 2020 09:30
Konec:
10. března 2020 11:00

Podrobnosti

+