10. února 2020  18:30 – 20:30

Skupinka na Babí

Scházíme se v menší partě, předáváme si zkušenosti ze života víry, vzájemně se povzbuzujeme k hledání Božích odpovědí na osobní otázky, modlíme se za sbor, sousedy, i za sebe navzájem. Taky si jen tak povídáme, pomáháme, radujeme se a chválíme Pána Boha. Vzájemným poznáváním, zájmem a trávením společného času jsme si mezi sebou vytvořili přátelské vztahy a vazby. Budujeme tak atmosféru důvěry, ve které je možné vylít si srdce, vyjádřit pochybnosti či nejistotu nad tím, co prožíváme. Cítíme přijetí v přátelském prostředí, kde se nikdo nemusí bát posměchu či pohrdání názory a otázkami, na které hledá odpověď.

Pokud máte chuť, přijďte se klidně podívat.

Kontakt
Petr Jirman, 733 104 918

Detaily

Začátek:
10. února 2020 18:30
Konec:
10. února 2020 20:30

Podrobnosti

+